Hvor godt skal man behandle en retarderet øksemorder?

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne lovovertrædere med varig og betydelig, nedsat psykisk funktionsevne. Beboerne på Kofoedsminde har alle begået alvorlig kriminalitet, og dermed ligger Kofoedsmindes virke i krydsfeltet mellem det strafferetslige system, det sociale system, det voksen-pædagogiske system og det psykiatriske system.

Det er et lille sted ved Rødby, hvor verden er helt anderledes end det, de fleste kender. Men det betyder ikke at verden skal holdes udenfor, eller at Kofoedsminde ikke skal følge med tiden.

Forstander Hans Christian Hansen har netop udgivet en bog om arbejdet med de værdier, der tegner arbejdet på Kofoedsminde. Bogen er kulminationen på en lang arbejdsproces, der skal identificere og diskutere, hvordan de professionelle på institutionen tænker at livet skal forme sig for beboerne. Bogen er et forsøg på at tage arven op fra Niels Erik Bang-Mikkelsen, der moderniserede forsorgen i løbet af sit virke som jurist og forsorgschef mellem 1959-80, og diskutere hvordan vi bør behandle udviklingshæmmede, hvoraf de fleste aldrig kommer til at få et liv udenfor Kofoedsminde.

Illustrationerne til bogen er lavet af MIE NØRGAARD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *