9 grundsten som alle visuelle facilitatorer skal kende

En stor del af den visuelle facilitators arbejde består i at organisere data overskueligt sådan at man kan sige meget på lidt plads.

Tænk på S-togsoversigten – hvor meget den kommunikerer lige fra geografisk placering, grupperinger af linier, relationer mellem stationerne og stationernes navne.

Når du arbejder med visuel facilitering er det en stor hjælp at kende de grundsten som det grafiske sprog består af. Disse kan kombineres (som i eksemplet med S-togsoversigten) sådan at man kan vise meget data uden at miste overblik.

Overvej hvor hurtigt du ville miste overblik hvis S-togsoversigten kun benyttede bogstaver til at kommunikere ovenstående.

De 9 grundsten er det som man i forskningen kalder visuelle semantiske grundstrukturer. Det betyder at der er 9 genrer som hver især bruger nogle særlige regler til at sige det de vil sige med. En grammatik, faktisk.    

De 9 semantiske grundstrukturer som er grundstenene for dit arbejde, når du arbejder som grafisk facilitator. Læs mere i Engelhart, Y. (2002) The Language of Graphics.

Et landkort bruger for eksempel X- og Y-akse til at vise placering i den fysiske verden, og kotelinjer til at vise højde i landskabet. Landkort bruger også farve og mønstre til at kommunikere typer af vegetation. Det grammatik er nyttig for at fortælle det, et landkort skal, men ubrugelig for tabeller.

Landkort og tabeller er 2 af de visuelle grundsten.

Nedenfor følger en kort oversigt over de 9 grundsten. Meget af det informationsmateriale vi bliver udsat for i dag – for eksempel infographics, scenarier og proces-oversigter – kombinerer disse grundsten i det som kaldes hybrid-strukturer.

Tommelfingerreglen er, at jo flere grundsten du kan kombinere, jo mere komplekse informationer kan du kommunikere overskueligt. 

  • Tekst (text)
  • Statistisk oversigt (statistical chart)
  • Gruppediagram (grouping diagram)
  • Symbol (symbol)
  • Billedmotiv (picture)
  • Tabel (table)
  • Tidsoversigt (time chart)
  • Linkdiagram (link diagram)
  • Kort (map)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *