HVEM?

Mie Nørgaard_photoSketching er et centralt begreb for vores arbejde. Det er betegnelsen for den praksis, hvor vi prøver at forstå, undersøge og tænke nyt indenfor produkt og oplevelse. Er du nysgerrig på forsknings- og praksisfeltet, så læs her.

Mie Nørgaard er ekspert i at anvende sketching til at støtte refleksion, analyse og diskussion, hvad enten det er i forbindelse med internt udviklingsarbejde, brugerinddragelse eller konferencer.
 
Hun har i mere end 10 år forsket og undervist i sketchingteknikker på landets største universiteter som en integreret del af praksis inden for interaktions- og oplevelsesdesign (læs udvalgte publikationer). Samtidig hjælper hun danske virksomheder anvende sketching systematisk til at kvalificere deres arbejde med for eksempel brugerinddragelse, videndeling og innovation. 
 
I arbejdet fylder begreber som kontekstualisering, re-framing og analyse, men også humor og provokation benyttes som pædagogiske redskaber, der hæver hjernens aktivitetsniveau og støtter en åben, produktiv og fokuseret atmosfære.
 
Mie Nørgaard underviser i designsketching på bl.a. AAU og er censor på IT- og designfagene på landets universiteter og designskoler. Hun er partner på forskningssamarbejdet Visual Studies and Learning Design (ViLD) og aktiv rollemodel for piger i tech-fagene hos DigiPippi.
Og så blogger hun for Vilvorde Kursuscenter om designgreb, der styrker bl.a. læring og koncentration på møder. Læs artikler med særligt fokus på brug af grafisk facilitering og sketching i konferencesammenhæng (link til VilvordeTalks).

 

One thought on “HVEM?

  1. Hej Mie, vil gerne tale med dig om hvordan jeg kan lære/drage nytte af de teknikker du benytter/underviser i omkring konceptudvikling/design.

    Jeg har ansvaret for at udvikle de Salesforce.com koncepter vi sælger til kunder – og er trært af PPT… Vil gerne holde et møde med dig, som start blot på tlf – lad mig vide hvornår du har tid?

    Mads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *