9 grundsten som alle visuelle facilitatorer skal kende

En stor del af den visuelle facilitators arbejde består i at organisere data overskueligt sådan at man kan sige meget på lidt plads.

Tænk på S-togsoversigten – hvor meget den kommunikerer lige fra geografisk placering, grupperinger af linier, relationer mellem stationerne og stationernes navne.

Når du arbejder med visuel facilitering er det en stor hjælp at kende de grundsten som det grafiske sprog består af. Disse kan kombineres (som i eksemplet med S-togsoversigten) sådan at man kan vise meget data uden at miste overblik.

Overvej hvor hurtigt du ville miste overblik hvis S-togsoversigten kun benyttede bogstaver til at kommunikere ovenstående.

De 9 grundsten er det som man i forskningen kalder visuelle semantiske grundstrukturer. Det betyder at der er 9 genrer som hver især bruger nogle særlige regler til at sige det de vil sige med. En grammatik, faktisk.    

De 9 semantiske grundstrukturer som er grundstenene for dit arbejde, når du arbejder som grafisk facilitator. Læs mere i Engelhart, Y. (2002) The Language of Graphics.

Et landkort bruger for eksempel X- og Y-akse til at vise placering i den fysiske verden, og kotelinjer til at vise højde i landskabet. Landkort bruger også farve og mønstre til at kommunikere typer af vegetation. Det grammatik er nyttig for at fortælle det, et landkort skal, men ubrugelig for tabeller.

Landkort og tabeller er 2 af de visuelle grundsten.

Nedenfor følger en kort oversigt over de 9 grundsten. Meget af det informationsmateriale vi bliver udsat for i dag – for eksempel infographics, scenarier og proces-oversigter – kombinerer disse grundsten i det som kaldes hybrid-strukturer.

Tommelfingerreglen er, at jo flere grundsten du kan kombinere, jo mere komplekse informationer kan du kommunikere overskueligt. 

  • Tekst (text)
  • Statistisk oversigt (statistical chart)
  • Gruppediagram (grouping diagram)
  • Symbol (symbol)
  • Billedmotiv (picture)
  • Tabel (table)
  • Tidsoversigt (time chart)
  • Linkdiagram (link diagram)
  • Kort (map)

Sketchnoting: Få klogere studerende, mere interaktion og max energi!

Skitsering (sketching) hjælper os tænke og tale sammen. På en helt anden måde en ord. Derfor er skitsering eet af de allervigtigste redskaber for professionelle, der arbejder med udvikling, design og strategi, men som underviser slås man ofte med at de studerende simpelthen ikke tø kaste sig ud i at gøre det. Læs artiklen nedenfor og få råd til at krydse den bro med sketchnoting i undervisningen.

Skitsering (sketching) hjælper os tænke og tale sammen. På en helt anden måde en ord. Derfor er skitsering eet af de allervigtigste redskaber for professionelle, der arbejder med udvikling, design og strategi, men som underviser slås man ofte med at de studerende simpelthen ikke tø kaste sig ud i at gøre det. Læs artiklen nedenfor og få råd til, hvordan du krydser den bro med sketchnoting i undervisningen.

Vi er mange der underviser i sammenhænge, hvor studerende skal opfinde nye produkter/services, og formidle for eksempel deres konstruktion eller forretningspotentiale til udenforstående. Og her er det nødvendigt lynhurtigt at kunne skitsere sine ideer, sådan at kolleger, ledelse og kunder hurtigt kan få en ide om hvad hylen man taler om.

Min baggrund er i IT-branchen og her hedder den slags design sketching (nogen gange rapid prototyping), industrielle designere og byggearkitekter kalder det skitsering, og resten af verden alt muligt andet (for eksempel strategisk visualisering eller grafisk facilitering, selvom det ofte i praksis betyder noget helt andet). Pointen er, at

det er nødvendigt at beherske nogle teknikker som fremmer nytænkning og muligheden for at kommunikere ideer.

Jeg har i mange år undervist kommende it-designere på KU, AAU, AU og ITU, og fælles for dem er, at de IKKE rigtig tør kaste sig ud i at producere hurtige skitser – selv når det er et krav på kurset. Fordi de i hele deres liv kun er blevet trænet i at skrive, gætter jeg.

Og hvad gør man så som underviser, når man nu VED at ‘sketching skills’ er langt vigtigere end at kunne skrive koden – for det outsourcer deres kommende arbejdsgivere allerede i dag. Man sniger det ind i undervisningen med en praksis kaldet sketchnoting, og høster oven i købet en masse andre fordele som støtter et effektivt og engagerende lærings- og undervisningsrum. Det gjorde jeg i alle fald, og blev positivt overrasket (og endda mere glad for at undervise).

Er du interesseret i fremgangsmåden og blive inspireret til hvordan man simpelt kan gribe det an, så læs min nye artikel Can you picture this? Instructions for using sketchnotes to help novices improve their design sketching skills nedenfor – det er teknisk set en forskningsartikel, men jeg har forsøgt at gøre den så menneskelig som muligt (det bliver jo aldrig helt godt, men du kan altid springe direkte til konklusionerne og instruktionerne:)

Abstraktet lyder sådan her:

“In design related activities, sketching is a thinking tool next to writing, and sketches are often referred to as the language of designers. The ability to sketch out ideas rapidly in various formats is a central skill for a designer, and should be fostered in many educational programs. Besides design schools and schools for architecture, sketching is – for example – also a central skill for students of interaction design and experience design at a computer science faculty.For most of these students, however, sketching skills are far less developed than writing, and as a result, many students shy away from using sketching as the powerful tool it is for thinking, articulating and communicating ideas with their peers. This proves a great challenge for teachers at programs that rely on students being able to use the language of designers, but rarely provide them with any techniques to help them learn the trade.

Selv folk uden træn ing kan med lidt hjælp opnå en helt anden måde at reflektere og analysere på end det de plejer at gøre med skrift.

Selv folk uden træning kan med lidt hjælp opnå en helt anden måde at reflektere og analysere på end det de plejer at gøre med skrift.

This paper concerns the use of sketchnotes as a means to train basic visual communication and drawing skills for students with next to no experience with drawing. Based on a practical experiment with 55 students it presents insights as to which central basic drawing skills significantly improves the students’ ability and motivation to use sketching as part of their design work. The paper presents valuable instructions for teaching, exercising and critiquing sketchnotes in class in order to train students’ sketching skills.”

Læs hele artiklen Can you picture this? Instructions for using sketchnotes to help novices improve their design sketching skills (Nørgaard, 2017) Publiceret på ICERI2017.

Du kan læse flere forskningsartikler om anvendelsen af sketching i lærings- og udviklingssammenhænge under menupunktet Research.

Skriv pænt på whiteboard og flipover

Det er svært at skrive læseligt på whiteboard og flipover. Een af grundene er at de fleste mødelokaler indeholder tegneredskaber, der ikke matcher materialerne eller formaterne. Du har helt sikkert selv prøvet at stå med en 1.0 bullet pen til et whiteboard, der er 1×2 meter. Det kan ingen arbejde med.

En anden grund er, at de fleste forsøger at skrive håndskrift, bare i større format. Den går bare ikke. Store formater kalder på store armbevægelser, og at du tegner (frem for skriver) bogstaverne.

Nedenfor er en samling gode videoer, der demonstrerer, hvordan bogstaver tegnes på lodrette og skråtstillede overflader.

Læs her fire grundlæggende råd, der signifikant løfter dit niveau. 

Alfabetet – demo på skråtstillet underlag

A-F detaljeret gennemgang på lodret underlag (start ved 1:00)

G-M detaljeret gennemgang på lodret underlag

N-S detaljeret gennemgang på lodret underlag (start ved 0:43)

De sidste bogstaver – fra T til det danske Å må du selv regne ud. Alternativt købe John Neals video – Uden at ha set den, regner jeg med, at du får alfabetet med til W, men også en grundig gennemgang af tallene, som volder mange problemer.

Sådan tilføjer du dine bogstaver forskellig stil (funky seriffer, italics, flourishes etc.) – lodret underlag (start ved 1:40)

Hvis du selv går på biblioteket eller søger hjælp andre steder så led efter ‘Hand Lettering‘ og ikke ‘Calligraphy’. Kalligrafi er en helt anden genre, med helt andre regler og materialer, og de er ikke særligt anvendeligt på flipover/whiteboard.

Lær ‘arkitektskrift’ og bliv læst

Tit har man brug for at kunne tilføje tekst til en hurtig illustration eller skitse. Og så er det rart at kunne skrive læseligt.

Tit har man brug for at kunne tilføje tekst til en hurtig illustration eller skitse. Og så er det rart at kunne skrive læseligt.

I mit arbejde som professionel visuel kommunikatør, sketcher og visuel facilitator bruger jeg både tegning og annotation.

Visse ting er simplethen nødvendige at tilføje i tekst: Den store farvede S-togsoversigt er et fantastisk overbliksbillede af toglinierne – informationerne er kodet og udvalgt nøje, men den ville godt nok ikke være meget værd, hvis ikke stationernes navne var annoteret.

Skriv læseligt også i mindre format

Når du bruger annotation gælder de samme regler som for skrift i stort format: brug kapitæler, og tegn bogstaverne i stedet for at skrive dem.

Nedenfor kan du se en fin gennemgang af hvordan du lærer at skrive som en designer eller arkitekt. I mit arbejde er den håndlavede kvalitet i højsædet, så jeg ville – ligesom i videoen – aldrig bruge lineal. Men det kan være en hjælp for dig, der skal have trænet finmotorikken og lære rytmen i at tegne bogstaver.

Se for eksempel denne video, der demonstrerer grundtrækkene.

 

 

Gratis malebog til regnvejrsdage

På opfordring fra Uglestuen har jeg lagt nogle ark med tegninger op som malebog. Jeg føjer til løbende, så hold øje i ny og næ.

Monkey

Uglestuen tog glad imod et fejloplag af min undervisningsbog til kurset Visuel Kommunikation på Arbejdspladsen. Det er de letteste karmapoint jeg nogensinde har hevet hjem! Nu har jeg lavet nogle forskellige ark med tegninger som alle frit kan downloade lovligt.

Hvordan ser en Smart By ud?

smart_city_conferenceHvordan ser byen ud når alt kan kommunikere, når store datasæt er tilgængelige for alle, og når enhver dims med respekt for sig selv har 25 sensorer bygget ind i kroppen?

Smart Cities er et hot emne, men det er også ret komplekst og svært at forstå konsekvenserne af. Sammen med Aarhus Universitet og Ministreriet for By, Bolig og Landdistrikter har vi gjort dialog om emnet lidt lettere ved at visualisere en række scenarier i posterformat.

Tegningen har fungeret som samtaleværktøj på en nylig konference om smart cities i Barcelona, og var også med på Smart Denmark på Christiansborg i denne uge – her som roll-up og i selskab med Videnskabsminister Morten Østergaard.

Nytænkning i fredet rum

Dansk erhverv holdt for nyligt en konference om fremtidens mødedesign og -industri i den gamle Børs på Slotsholmen. Børsen er fredet, og derfor var vi nødsaget til at udtænke en løsning for, hvordan vores 150×100 cm frise kunne fungere i rummet.

Løsningen blev et skræddersyet kæmpestaffeli og en serie fortrykte illustrationer, der gav overblik over og relaterede dagens mange interessante sessioner.

Dansk Erhverv