SERVICES

Vi arbejder med sketchingpraksis på to overordnede områder: 

VISUEL FACILITERING & INNOVATIONS- OG LÆRINGSPROCESSER

Nedenfor er beskrevet eksempler på services under disse områder. Hvis du vil vide mere, så kig på hash-taggene på bloggen, eller tjek Instagram for løbende eksempler.


VISUEL FACILITERING

#Real time illustration / #visuel facilitering 

– tegneren lytter og illustrerer – for eksempel en konferencepræsentation – real time foran publikum. Vi tegner både på papir, whiteboard eller på iPad forbundet til storskærm – uanset lokation, inkl. fiskerkuttere og fredede bygninger.

Ballroom - EMEC2016-07

Nysgerrig? Læs for eksempel denne korte artikel om resultaterne af visuel facilitering m.m. 


maverick_bm_posters#Præfabrikeret illustration 

– vi tegner til posters, bogillustrationer og digitale præsentationer – alt hvad du har brug for for at få dit publikum i tale.

Hvis du har brug for det, ordner vi også trykarbejdet af din 10 m lange gulvfrise over dagens agenda eller omsætter virksomhedens værdier til inspirerende vægdekoration.


#Video – vores videoer er baseret på filmet håndtegning eller stop motion af håndtegnede elementer og fysiske props. Vi hjælper med manuskript, indtaling og videoproduktion – så længe der altså er papir med.


#Undervisning i lynsketching og visuel facilitering

rolf_kursus – det at kunne lytte og tegne samtidig er et effektivt middel til støtte for hukommelse, analyse og koncentration. Både for den, der tegner og for dem, der ser på og skal tænke sammen. Vi skræddersyr kurser til jer, der ikke har tegnet siden børnehaven, og til jer, der har brug for inspiration og tricks til at komme videre.
Åbne kurser annonceres her på siden, skræddersyede private kurser annonceres hos de eksterne værter selv. Er I 5 eller flere, så ring for en snak om et lynvisualiseringskursus, der er skræddersyet til jeres behov.
Vi arbejder også sammen med HR-Performex om et 6 dages træningsforløb hvor vi træner deltagernes hjerner til innovation og kreativitet.


INNOVATIONS- & LÆRINGSPROCESSER

#Efteruddannelse om IT, Makerkultur & Design

 sammen med Child Experience Design i Aarhus tilbyder vi efteruddannelse for lærere og pædagoger, der vil vide mere om feltet mellem IT, makerkultur og design. Deltagere får praktisk erfaring med metoder og teknikker anvendt i designforløb samt teknologier brugt i moderne digital produktion.


#Brugerinddragelse

 book_article_kidsntweenvi designer og afholder forløb, hvor brugere skal høres, og hjælper jer med at blive klar på, om I ønsker at brugerne spiller rollen som designpartnere, informanter, eller noget helt andet. Opgaverne tæller blandt andet design af it-services og design af fysiske rammer i skolemiljøet.

Vil du vide mere om hvor vi står i forhold til værdifuld brugerinddragelse, så læs denne korte artikel.


Workshops om #21st century learning skills 

IMG_0165– Vi bygger Storm P-maskiner eller hacker din skolegård som en indgang til at udforske moderne digitale produktionsteknologier, centrale elementer i interaktionsdesignet, og æstetiske kvaliteter ved brugeroplevelsen.

Vi holder workshops og kurser, der er skræddersyet målgruppen. Erfaringerne dækker såvel IT-uddannelserne, hvis studerende lærer om æstetik i interaktionsdesign, virksomheder, som søger intelligent underholdning for medarbejderne, og skoler, der har behov for indspark til ny pædagogisk praksis og 21st century learning skills.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *