Visualisering som ledelses- og strategiværktøj

AsIs_ToBe

Det letter vores samtale og forståelse, og det trigger vores nysgerrighed, når vi har noget konkret at kigge på.

Powerpoint har gået sin sejrsgang i erhvervslivet fordi mennesker har brug for noget konkret at kigge på, når vi taler sammen. Vores hjerner har brug for et fælles billede, noget vi kan pege på og spørge ind til. Formatet behøver sådan set ikke være digitalt, men sådan ender det ofte, fordi det for mange forekommer lettest og mest professionelt.

Situationen desværre, at langt de fleste powerpointpræsentationer består af tung tekst, tilfældig clipart og pixellerede billeder fundet på internettet (som oven i købt overtræder reglerne for copyright).

Resultatet er uengagerende møder, som slet ikke får det ud af deltagerne, som de har potentiale til.

Og hvad kan man så gøre ved det? (Læs om hvad ny forskning siger om engagerende møde)

Med lidt håndværk, materialekendskab og nogle grundlæggende opskrifter for visualisering er det ikke svært selv at skræddersy sine egne billeder. Billeder, der inviterer til dialog, bringer emnet ned i øjenhøjde og hjælper med at skabe overblik og fælles forståelse. Billeder som man kan hænge op og let redigere i fordi de eksisterer i et fysisk format frem for et digitalt.

Og hvad kræver det så?

Først kræver det mod

Mod til at gå i øjenhøjde og fremstå menneskelig. Mod til at redefinere ord som ’professionel’ og ’seriøs’ og gøre tingene på en anden men mere effektiv måde end de andre ledere. Mod til at slippe noget kontrol, reelt åbne for dialog og undersøge emner sammen med sine medarbejdere. (Læs hvorfor medarbejdere der kan visualisere er mere værd og bedre til at tænke nyt).

Dernæst kræver det en velfungerende hjerne

Tegninger behøver faktisk ikke være specielt pæne eller ordentlige for at trigge ideer og invitere til dialog. Eksemplet er mit eget forsøg på at kondensere pointerne i en tekst om forretningsstrategi.

Tegninger behøver faktisk ikke være specielt pæne eller ordentlige for at trigge ideer og invitere til dialog. Eksemplet er mit eget forsøg på at kondensere pointerne i en tekst om forretningsstrategi.

For at kunne tænke og tale i billeder og fortællinger skal den kreative intelligens skærpes. Mange arbejdspladser lider under medarbejdere, der har svært ved at håndtere hurtige ændringer i omgivelserne, er uvante med at vende ting på hovedet og se nye muligheder og som har svært ved at lave simple hurtige løsninger med de ressourcer der er for hånden. Det er alt sammen noget der trækker på den kreative intelligens (frem for, for eksempel, den logiske intelligens). Så der er al mulig grund til at tage denne invitation til træning seriøst.

Til slut kræver det håndelag

Det kommer med øvelsen, ligesom praktisk håndværk. Og ligesom i sløjd handler det ikke om at kreere ’det perfekte produkt’, men om at lave noget, der bliver brugt. En fuglekasse er god hvis den tjener sit formål, ikke fordi den er fuldstændig perfekt. Det samme gælder de strategi- og udviklingsplaner som de fleste ledere sprøjter ud i samme hast som medarbejderne kan nå at lægge dem i skuffen.

Læs nogle gode råd om visuel retorik og om at skabe engagerende billeder.

Hvor godt skal man behandle en retarderet øksemorder?

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne lovovertrædere med varig og betydelig, nedsat psykisk funktionsevne. Beboerne på Kofoedsminde har alle begået alvorlig kriminalitet, og dermed ligger Kofoedsmindes virke i krydsfeltet mellem det strafferetslige system, det sociale system, det voksen-pædagogiske system og det psykiatriske system.

Det er et lille sted ved Rødby, hvor verden er helt anderledes end det, de fleste kender. Men det betyder ikke at verden skal holdes udenfor, eller at Kofoedsminde ikke skal følge med tiden.

Forstander Hans Christian Hansen har netop udgivet en bog om arbejdet med de værdier, der tegner arbejdet på Kofoedsminde. Bogen er kulminationen på en lang arbejdsproces, der skal identificere og diskutere, hvordan de professionelle på institutionen tænker at livet skal forme sig for beboerne. Bogen er et forsøg på at tage arven op fra Niels Erik Bang-Mikkelsen, der moderniserede forsorgen i løbet af sit virke som jurist og forsorgschef mellem 1959-80, og diskutere hvordan vi bør behandle udviklingshæmmede, hvoraf de fleste aldrig kommer til at få et liv udenfor Kofoedsminde.

Illustrationerne til bogen er lavet af MIE NØRGAARD.

Ny bog fra Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst har netop sendt denne bog om museumsformidling på gaden.

Bogen opridser en række projekter om museumsformidling til børn og unge, og indeholder bl.a. mine illustrationer af arbejdsprocesser og erfaringer fra Kongsholm Gymnasium og HFs unikke samarbejde med Arken og Kroppedal Museum.

Illustrationerne er en del af afrapporteringen og formidlingen af KGHFs inklusionsprojekt, som sluttede med en konference, hvor involverede parter diskuterede aktiviteter og erfaringer med bl.a. ung-ung-formidling på museer. MIE NØRGAARD var inviteret med for at sætte billeder på dialogen.

Finansforbundet tænker med tegninger


Til Finansforbundets karrierebar for it-ansatte visualiserede Mie Nørgaard en serie medarbejderpersonas, der skulle støtte tanker og samtale om uddannelse og karriereudvikling.

Resultatet blev syv  plakater, der hjalp de fremmødte medlemmer med at sætte ord på deres tanker og bekymringer om fremtiden, samt få overblik over, hvilke muligheder deres CV giver dem i finanssektoren.

En hel konference i tusch

I sidste uge holdt Dansk Facilities Management Netværk en konference for forskere, kunder, rådgivere og leverandører med interesse i FM.

Entreprenøren Enemærke & Petersen valgte at sponsorere et visuelt referat af de to konferencedage til glæde for deltagere, oplægsholdere og de kolleger, der måtte blive hjemme.

Kan man godt ha glimt i øjet selvom man har grå stær?

På plejehjemmet Egebjerg har de i 6 måneder arbejdet systematisk med at tænke meningsgivende aktiviteter ind i beboernes dagligdag. Jeg var med på de afsluttende temadage, hvor medarbejderne udvekslede gode historier om et ældrecenter, hvor det er ok at slås med sne. Også selvom man er gangbesværet.