Forretningsudvikling – svært at holde tungen lige i munden?

BM-posters in the making

En forretningsudviklers kuffert indeholder meget mere end Osterwalders berømte Business Model Canvas. Meget mere.

Den er faktisk et sandt gedemarked af modeller og teorier, og har en laaang liste af vigtige ting, som man bliver nødt til at have en holdning til, hvis man vil drive en virksomhed med succes.

Sammen med Michael Frederik Ellekjaer fra Maverick Consulting prøver vi at rydde op og sætte billeder på alt det, der ligger imellem en spændende drøm i nogens hoved til beslutninger om emballage og valg af strategiske partnere.

Inden længe ligger der en serie posters, men først kalder tegnebordet.

 

Hvordan ser en Smart By ud?

smart_city_conferenceHvordan ser byen ud når alt kan kommunikere, når store datasæt er tilgængelige for alle, og når enhver dims med respekt for sig selv har 25 sensorer bygget ind i kroppen?

Smart Cities er et hot emne, men det er også ret komplekst og svært at forstå konsekvenserne af. Sammen med Aarhus Universitet og Ministreriet for By, Bolig og Landdistrikter har vi gjort dialog om emnet lidt lettere ved at visualisere en række scenarier i posterformat.

Tegningen har fungeret som samtaleværktøj på en nylig konference om smart cities i Barcelona, og var også med på Smart Denmark på Christiansborg i denne uge – her som roll-up og i selskab med Videnskabsminister Morten Østergaard.

Hvor godt skal man behandle en retarderet øksemorder?

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne lovovertrædere med varig og betydelig, nedsat psykisk funktionsevne. Beboerne på Kofoedsminde har alle begået alvorlig kriminalitet, og dermed ligger Kofoedsmindes virke i krydsfeltet mellem det strafferetslige system, det sociale system, det voksen-pædagogiske system og det psykiatriske system.

Det er et lille sted ved Rødby, hvor verden er helt anderledes end det, de fleste kender. Men det betyder ikke at verden skal holdes udenfor, eller at Kofoedsminde ikke skal følge med tiden.

Forstander Hans Christian Hansen har netop udgivet en bog om arbejdet med de værdier, der tegner arbejdet på Kofoedsminde. Bogen er kulminationen på en lang arbejdsproces, der skal identificere og diskutere, hvordan de professionelle på institutionen tænker at livet skal forme sig for beboerne. Bogen er et forsøg på at tage arven op fra Niels Erik Bang-Mikkelsen, der moderniserede forsorgen i løbet af sit virke som jurist og forsorgschef mellem 1959-80, og diskutere hvordan vi bør behandle udviklingshæmmede, hvoraf de fleste aldrig kommer til at få et liv udenfor Kofoedsminde.

Illustrationerne til bogen er lavet af MIE NØRGAARD.