Scott McCloud om tre måder at se verden på

Jeg faldt for nyligt over nedenstående video fra TED2005. Scott McCloud prøver her at sætte ord og billeder på nogle af sine oplevelser med sketching. Hans præsentation er et forsøg på at forklare noget af sketchens værdi (i en tegneseriekontekst) og kan sagtens overføres til design sketching og det at tænke med tegning.

Han giver eksempler på, hvordan sketches viser tingene som en forsimplet grundform eller som rene abstraktioner, der er åbne for videre fortolkning og forarbejdning. Han viser også hvordan man gennem tegning kan undersøge andre sanser end den visuelle, for eksempel ‘the texture of sound’ eller opfattelsen af tid. Dette kapitel i videoen er af interesse for alle, der arbejder med sketching.

En af hans hovedpointer, som måske ikke er ny, men som nok skal siges mange gange før den bliver forståelig for folk uden sketchingerfaring, er, at sketches viser forskellige måder at se på. ‘Se’ i betydningen ‘forstå’, ‘undersøge’ og ‘tænke’ om verden på. Præcis det man søger, når man designsketcher for sig selv eller sammen med andre.

Den første måde at ‘se’ på er baseret på, hvad jeg ikke kan se, ‘The Unknowable’; den anden er baseret på det, der allerede er påvist eller erfaret; og den sidste er baseret på det, der (baseret på vores viden) kunne være og måske kommer til at være men som endnu er ikke er.

Disse tre måder at se på kobler McCloud hurtigt op på politik, kunst and videnskab, inden han fortsætter med at undersøge fænomenet tid i billedfortællinger.