BRUGERINDDRAGELSE

 

Når brugerne siger, at de ønsker sig gardiner i deres fælleshus, så handler det måske i virkeligheden om, at de bare ikke gider, at nogen kan kigge ind når de holder fest. Og det skal en facilitator få tydeligt frem, ellers bliver brugerinddragelsen katastrofal for både designere, brugere og selve slutproduktet.

Mie Nørgaard, PhD

DESIGNPARTNERE LEVERER INDSIGT OG GIVER VÆRDIFULDE IDEER

Bruger- og borgerinddragelse anvendes i den tidligere designfase for at få inspiration og indsigt i brugernes behov. Brugere og borgere er ikke fageksperter, men de kan med fordel bidrage med viden om deres behov og hverdag, som fagfolk derefter kan omsætte til gode løsningsforslag.

Design og facilitering af undersøgende workshops handler om at få viden og ideer fra en gruppe brugere, som kan inspirere for eksempel designere og arkitekter. Brugerne skal ikke selv formulere ønskelister eller færdige løsninger, men de kan af en god facilitator hjælpes til at producere enestående inspirationsmateriale til mange sider af et projekt. Men det er altså vigtigt at både brugerne og fagfolk forstår deres særlige roller, for eller kører brugerinddragelsen galt og er direkte skadeligt for projektet.

Aktiv deltagelse med værdi for projektet

Arbejder du med brugercentreret design? Altså løsninger som reelt har, for eksempel, borgerens hverdag i fokus frem for et lovsystem? Det er sværere, end det lyder, og ikke noget man ’bare’ gør.

MIE NØRGAARD designer og afholder forløb, hvor brugere skal høres. Og vi hjælper jer med at blive skarpe på, hvilken rolle brugerne skal spille, og hvordan de bedst kommer til det.

3 fordele ved bruger- og borgerinddragelse

  1. Du opnår en dybere indsigt i målgruppens behov og kontekst, og det gør dine løsningsforslag bedre kvalificeret.
  2. Du får direkte dialog med og feedback fra brugerne – det vil sige, at du har mulighed for løbende udvikling og justering.
  3. Du vil opleve en bedre forankring af løsningen hos brugerne, samt færre udfordringer i forbindelse med implementeringen.

Målet er altid at engagere deltagerne i spørgsmål, som har værdi for det projekt, I arbejder på. Til det anvender vi teknikker, som understøtter aktiv deltagelse.

Som en af Danmarks mest erfarne visuelle facilitatorer har Mie masser af nyttige greb, som kan styre og inspirere processer. Hun benytter ofte skræddersyede designbøger og skabeloner, når hun laver brugerinddragelse eller workshops.

Dokumentation af resultater og konkrete output

MIE NØRGAARD sørger for at dokumentere resultaterne af workshoppen på en inspirerende og effektiv måde, sådan at resultaterne er lette at anvende efterfølgende.

Brugerne skal altid kunne se, hvad de har bidraget med. Ikke kun på en væg med ulæselige post-its, men et konkret output, der fortæller at I har lyttet til og forstået centrale pointer.

 

Hurtige skitser hjælper mig med at afdække, hvad brugerne mener, når de f.eks. siger ”vi har brug for en multibane”. En multibane er en løsning, og brugerne skal ikke lave løsninger. Jeg skal som ansvarlig facilitator derfor hjælpe brugerne med at beskrive deres behov. For sandsynligvis er multibane ikke den bedste – eller mest realistiske – løsning på deres behov.

Mie Nørgaard, PhD

KOM GODT I GANG

Spar tid og ressourcer på brugerinddragelse

Det kræver ressourcer, faglig indsigt og erfaring at lave god brugerinddragelse. Når MIE NØRGAARD designer og eksekverer jeres forløb, sparer I i omegnen af 200 timer på selv at planlægge, udføre, analysere og dokumentere resultatet.

MIE NØRGAARD hjælper jer til at identificere formålet med workshoppen. Dernæst skræddersyer hun et program, som kan føre jer i mål.

Med baggrund som forsker med speciale i innovation, kreativitet og brugerinddragelse trækker MIE NØRGAARD på effektive metoder og erfaring fra en række forskellige udviklingssammenhænge. Mie har stor erfaring med at hjælpe virksomheder i bl.a. byggesektoren med systematisk og engagerende tilgang til beboerinddragelse, vidensdeling og samarbejde.

 

Hvor bruger vi visuel facilitering?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation. 

Kontakt MIE NØRGAARD

Drop snakkemøderne – kom hurtig og effektivt i gang!

Kontakt MIE NØRGAARD og få hjælp til din visuelle procesfacilitering.

Vi laver procesfacilitering for både danske og internationale virksomheder – ofte indenfor områder som byggeri, strategi & innovation og international forskning.