OM MIE NØRGAARD

 

Alle virksomheder efterspørger kreativitet. Men der er INGEN, som træner det. Jeg kan med få greb hjælpe dig til at tænke ud at boksen – med vilje! Det betyder, at du på timer kan producere noget, som er mere vidtrækkende og værdifuldt, end du havde forestillet dig. Hemmeligheden er at gøre det systematisk med enkle designgreb.

Mie Nørgaard, PhD

Snak mindre, producér mere!

Du kommer ikke uden om at holde møder med dine kolleger, kunder og brugere. Men de behøver ikke suge al energi ud af dig.

Måske har du bare brug for en håndsrækning, for at omdanne snakkemøder til produktionsmøder.

MIE NØRGAARD leverer processer, der holder dine kolleger på sporet og bringer jer i mål. Med hurtige visualiseringer arbejder vi os ind til kernen: Vi springer det abstrakte snakkeri over og bruger tiden på at producere konkret overblik, som danner grundlag for gode løsninger.

Du kan manipulere din hjerne til at tænke kreativt

Neurokreativitet handler om de teknikker, der tvinger din hjerne til at tænke nyt. Det er en forskningsbaseret og systematisk tilgang, der udfordrer din forståelse af det velkendte.

Som facilitator og underviser arbejder Mie Nørgaard med systematisk at forbedre evnen til innovation.

Når man går metodisk til værks, er det ikke svært at manipulere hjernen til at tænke nyt. Professionelle, som arbejder med kreativitet og innovation, anvender blandt andet hurtige skitser og metodegreb som conceptual blends, kontekstualisering og humor til at støtte hurtig ud-af-boksen-tænkning.

En teknik, der er effektiv til at hjælpe ud-af-boksen-tænkning er det, vi i forskningen kalder re-framing. Med re-framing flytter du dit problem over i et andet domæne for at undersøge det nærmere. Hvis du for eksempel flytter ”God service” fra en tandklinik over i domænet ”bedemand”, så melder der sig en række ideer til, hvordan begrebet kan fortolkes. De ideer afføder endnu flere ideer, fordi din hjerne bygger videre og lader sig inspirere af de ideer, den allerede har fået. Og så ruller bolden. En god designer kan derefter let identificere potentialet i de nye ideer, og bruge dem til at tilføje helt nye perspektiver på det oprindelige domæne.

Tegninger er et værdifuldt supplement til teknikker som re-framing, fordi de taler til øjet og hjernen på en helt anden måde end ord. De appellerer til opmærksomheden og kan vække stærke følelser. Og den slags giver ideer. Kombineret med humor, personlighed og en klar argumentation skaber MIE NØRGAARD en retorisk cocktail, der effektivt sætter gang i både tanker og dialog.

Det er ikke raketvidenskab, det er kreativitetsvidenskab.

Innovation og kreativitet er et håndværk!

Mange virksomheder dyrker en kommunikationskultur baseret på ”one-pagers” med bulletpoints som det eneste redskab til at forstå kompliceret information. Fra en neurokreativ betragtning er det dødens pølse! Resultatet bliver gennemsnitligt, forudsigeligt og sætter hverken nye tanker i gang eller spor i hukommelsen.

Mie Nørgaard er en af Danmarks førende eksperter i at anvende hurtige tegneteknikker – sketching – til at understøtte refleksion, analyse og diskussion på konferencer og udviklingsmøder. Hun har i mere end 15 år forsket og undervist i effektive brugercentrerede designprocesser på Danmarks største universiteter.

I regi af Center for Visual Thinking hjælper Mie Nørgaard virksomheder med at engagere mennesker i læringsprocesser og innovationsarbejde. Det sker gennem:

• Kurser i professionel visuel facilitering,

• Undervisning i organisationer der arbejder med innovation og kreativitet,

• Foredrag om brugerinddragelse, co-creation og brugen af skitsering i analyse- og designarbejde

• Workshops, hvor hun som visuel facilitator hjælper virksomheder med at få overblik og nå ind til kernen af komplicerede problemstillinger indenfor for emner som service design, digitalisering og forretningsudvikling.

Mie Nørgaard har en PhD i Computer Science. Hun er ekstern lektor og censor på IT- og innovationsfagene på landets universiteter og designskoler. Udover en lang række engelsksprogede forskningsartikler, har hun skrevet en serie artikler om oplevelsesdesign, engagement og læring på konferencer for mødeplanlæggernes platform Meetafy.

Som populær-forfatter har hun i samarbejde med Kristen Dam Pedersen udgivet to bøger i Scratchserien, der i børnehøjde demonstrerer hvordan man arbejder med kreativitet, eksperimentelt design og digital produktion. Læs mere om Scratchserien.

Under titlen Synlig Kommunikation samarbejder Mie med Josefine Jack Eiby om at lære voksne, hvad de kan bruge visuel facilitering til på hjemmefronten. Og det er ikke småting når målet er at give sit barn tryghed, overblik og styrke til at kunne selv.

Maj 2020 udkom hendes bog Professionel Visuel Facilitering på dansk. Det er en praktisk fagbog til hånd og hjerne for udviklere, planlæggere, facilitatorer, analytikere og alle andre som arbejder med visuel facilitering i en professionel kontekst. Bassedrengen på 296 sider fås bl.a. her i bogbutikken.

Hvor bruger vi visuel facilitering?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation. 

Kontakt MIE NØRGAARD

Drop snakkemøderne – kom hurtig og effektivt i gang!

Kontakt MIE NØRGAARD og få hjælp til din visuelle procesfacilitering.

Vi laver procesfacilitering for både danske og internationale virksomheder – ofte indenfor områder som byggeri, strategi & innovation og international forskning.