CASE – PROCESFACILITERING

 

Gennem en række visuelle analyseøvelser kortlagde medarbejderne afdelingens værdi og potentiale for forretningen. Og vores mission lykkedes – skitsen gav tre fuldtidsjurister samt to studenter! En direkte investering og betaling fra forretningen og ikke bare en intern flytning af ressourcer i Legal.

Michael Reved, Head of Legal Denmark, Danske Bank

DANSKE BANK

Den sikre vej til flere ressourcer i Danske Bank

Lederen af Danske Banks juridiske afdeling havde en hypotese om, at afdelingen kunne tilføre virksomheden ekstra værdi med lidt flere ressourcer. Hans opgave var derfor at tydeliggøre for direktionen, at afdelingen som led i en længerevarende udviklingsrejse, kunne bidrage med stor værdi mange andre steder i banken. Udfordringen var – sammen med sine medarbejdere – at strikke en stærk argumentation sammen.

Tydelig visuel argumentationsrække

Da lederen selv var nyansat, kendte han ikke afdelingens historiske udvikling i detaljer. MIE NØRGAARD faciliterede derfor interne workshops, hvor personale med viden om afdelingen, gravede historien frem.

Målet var at lave en argumentationsrække der dels forklarede den udvikling som afdelingen allerede havde været igennem – og betydningen for afdelingens rolle i Danske Bank. Og dels foreslog en række værdifulde udviklingsmuligheder i nærmeste fremtid.

Selve workshoppen blev en systematisk undersøgelse af afdelingens værditilbud, hvor medarbejderne satte ord på, hvad f.eks. abstrakte pointer som ’work smarter’ vil sige i deres kontekst. De konstruerede en stærk argumentation via en række øvelser, som hjalp dem konkretisere og systematisere fortællingen.

Undervejs blev argumenterne visualiseret i medarbejdernes hurtige skitser, som blev organiseret kronologisk så det blev tydeligt hvilke tiltag der ledte til hvilke resultater. Resultatet var en overbevisende og levende præsentation med klare argumenter, som tydeligt hang sammen.

Win-win for både ledelse og medarbejdere

Slutresultatet er en illustration, der indeholder væsentlige indsigter om afdelingens værdi og potentielle nye arbejdsområder. Den er lavet i tæt samarbejde mellem MIE NØRGAARD og afdelingens medarbejdere, og består derfor udelukkende af pointer og eksempler, som medarbejderne selv er kommet med. Det betyder, at fortællingen i høj grad er medarbejdernes blik på afdelingens potentiale, og at medarbejderne har stort ejerskab til produktet.

Ja – det virker!

På baggrund af præsentationen har lederen fået flere ressourcer til sin afdeling. Processen har endda været så effektiv og inspirerende, at lederen siden har indledt samarbejde om at gennemføre flere forløb i afdelingen.

Hvor bruger vi visuel facilitering?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation. 

Kontakt MIE NØRGAARD

Drop snakkemøderne – kom hurtig og effektivt i gang!

Kontakt MIE NØRGAARD og få hjælp til din visuelle procesfacilitering.

Vi laver procesfacilitering for både danske og internationale virksomheder – ofte indenfor områder som byggeri, strategi & innovation og international forskning.