CASE – KONFERENCE

IT-VEST

TEGNESERIE OM IT-UDDANNELSER

På It-vests konferencer mødes forskere, undervisere og administrativt personale fra Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet for at dele viden om de nyeste tendenser indenfor fag og didaktik. Deltagerne netværker imellem klassiske præsentationer, og flere har til opgave at videreformidle konferencens indhold til deres forskningsgruppe, når de kommer hjem.

Mie Nørgaard, der selv har fungeret som forsker og underviser på flere af universiteterne, var med på sidelinien for at visualisere hovedpointerne. Målet var en visualisering, som kunne perspektivere oplæg og diskussion, samt fungere som støtte for deltagernes hukommelse.

Resultatet blev en lang konferencetegneserie, som opsamler hovedpointerne, og giver deltagerne fra konferencens workshops et indblik i, hvad der er foregået på de parallelle spor.

Ved konferencens afrunding fik Mie Nørgaard mulighed for at præsentere den store tegneserie i plenum. Det er en opgave som hun gerne påtager sig på dansk og engelsk for at sikre, at deltagerne repeterer og husker dagens læringspointer.

Værket blev efterfølgende digitaliseret og udsendt til deltagerne på e-mail som pdf-bog.

En digitaliseret konferencetegneserie leverer de væsentlige pointer lige i inboksen. Det er en værdifuld service for alle deltagere der skal fremlægge konferencens pointer for deres afdeling. 

Hvor bruger vi visuel facilitering?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation. 

Kontakt MIE NØRGAARD

Få hjælp til professionel visuel facilitering.

Mie laver skræddersyede workshops til konferencer og leverer et knivskarpt “outsider’s perspective”, der holder læringspointerne fast længe efter sidste PowerPoint.

Hun holder også foredrag om professionel visuelle teknikker i tænke- og udviklingsarbejde.