CASE – PROCESFACILITERING

 

Jeg kunne fornemme på alle deltagere i workhoppen, at både faconen og indholdet var rigtig motiverende. Den endelige resultat vakte stor begejstring.

Christian Bendix Jensen,
Head of Customer Service & Logistics EMA, Novozymes

NOVOZYMES

5 NYE SERVICEOMRÅDER PÅ 3 TIMER

Novozymes arbejder systematisk med serviceudvikling, og lytter gerne til deres ansattes ideer og erfaringer. I samarbejde med MIE NØRGAARD kortlagde 50 medarbejdere nye ideer til værdifuld kundeservice.

Som led i en moderne praksis for kundeservice ønskede Novozymes at flytte medarbejdernes fokus fra klassisk passiv til en proaktiv service, med udgangspunkt i kundernes hverdag. Med afsæt i de nuværende processer, og den data som kundeservice har til rådighed om kundernes adfærd og forbrug, kortlagde 50 medarbejdere en lang række nye potentielle servicetiltag.

I løbet af en halvdagsworkshop hjalp MIE NØRGAARD medarbejdere og ledere med at holde fokus på vigtige detaljer som værdi, aktører og sammenhæng i processerne.

5 nye veje til at hjælpe kunderne i fremtiden

Resultatet blev 30 nye servicescenarier. Sammen med ledelsen analyserede og udpegede MIE NØRGAARD til slut 5 centrale scenarier for fremtidens kundeservice, som efterfølgende blev illustreret i tegning og tekst.

Hver medarbejder modtog efter workshoppen den fælles plakat, som forklarer de 5 nye retninger for kundeservicearbejde. Plakaten giver oversigt og støtter medarbejderne i videreformidle strategien i deres lokale afdelinger. Scenarierne er lette at forstå og forklare – for medarbejderne har selv tænk dem frem og leveret argumentationen.

Hvor bruger vi visuel facilitering?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation. 

Kontakt MIE NØRGAARD

Drop snakkemøderne – kom hurtig og effektivt i gang!

Kontakt MIE NØRGAARD og få hjælp til din visuelle procesfacilitering.

Vi laver procesfacilitering for både danske og internationale virksomheder – ofte indenfor områder som byggeri, strategi & innovation og international forskning.