KURSUS: VISUEL FACILITERING

Visuel facilitering eller dataformidling hjælper dig med at formidle komplekse data og budskaber med skitser eller modeller på en forståelig måde.

Alle husker den grønne og den røde corona-graf, da myndighederne lukkede Danmark ned i marts 2020. Det visuelle kan bare noget som tekst alene ikke kan klare.

På dette kursus lærer du principperne bag denne formidlingsform, så du let kan anvende visualisering i din egen formidling af data, modeller, årsplaner, sagsgange eller procesdesigns. En sidegevinst ved at kunne visualisere data hurtigt er, at du bliver mere fri i din måde at præsentere, undervise eller facilitere på, fordi du lettere kan improvisere og hurtigt visualisere ideer og sammenhænge, og dermed skaber overblik over hvad der bliver talt om.

Du har helt sikkert mange års erfaring med at kommunikere skarpt og præcist i tekst og tale. Nogen gange bliver det mange ord og megen tale for mange overser faktisk muligheden for at udnytte vores hjernes formidable evne til at afkode information i visuel form.

Ikke alle informationer lader sig nemlig bedst beskrive med de tegn, vi forbinder med ord. Megen data såsom frekvens, kausalitet og placering kalder på andre genrer end tekst, og lader sig gerne visualisere med storyboards, swimlane-diagrammer eller statistiske oversigter. Desværre har de færreste af os forudsætningerne til at omdanne denne data til koncis, visuel formidling.

På dette kursus bliver du trænet i, hvordan du kan skabe en hurtig fælles forståelse af et budskab, en proces, en samling data etc. med simple visuelle greb. Du får praktisk erfaring med professionel visualisering af data og grafisk formidling. Efter kurset kan du kombinere forskellige visuelle genrer så de effektivt giver overblik over dine data uden at misinformere eller overvælde øjet.

Kurset er til dig, der arbejder med at formidle komplekse data og savner redskaber til at gøre dem overskuelige for andre med visualiseringer og skitser.

Kurset er også til dig der gerne vil forbedre dine evner til at understøtte andres tænkning og kommunikation med hurtig visualisering.

Det er for såvidt ligegyldigt om du er agil udvikler, forretningskonsulent eller leder af en børnehave. Hvis du nogen sinde skal formidle kompliceret stof til andre og hjælpe dem få et overblik, så er kurset for dig.

Kurset giver dig følgende på det praktiske tegnetekniske område:

  • Viden om materialer
  • Tegneteknik til visualisering i hånden.
  • Teknik til og erfaring med komposition af hurtige motiver v.h.a. grundformer.

Kurset giver dig følgende i forhold til komposition og analyse:

  • Viden om og træning i at bruge de ni primære typer datavisualisering og deres gramatik.
  • Teknikker der hjælper dig få ideer til visualiseringer.
  • Træning i at kombinere forskellige visualiseringstyper for at beskrive komplekse data overskueligt. Hvordan viser man for eksempel både statistiske forhold og kategorier af udvalgte personaledata?
  • Praktisk erfaring med at forstå komplekse data med skitser. Hvad sker der for eksempel når man visualiserer en digitaliseringsproces med hovedvægt på de tidslige perspektiver som varighed, rækkefølge og frekvens og herefter tilføjer aktører og deres indbyrdes relationer?

Du får selvfølgelig individuel vejledning og sparring på dine opgaver – det være sig visualisering af et borgerforløb, en licitationsproces, retningslinjer for opbevaring af persondata, eller noget helt andet.

Du modtager desuden bogen Professionel Visual Facilitering af M. Nørgaard samt et sæt professionelle tucsher.

Du kan anvende visualisering i møder, til at styrke beslutningsprocesser, i analyseworkshops, til datafremvisning eller visuelle fortolkninger i større forsamlinger.

Deltagerne tæller alt fra talepædagoger til jurister og it-folk, og alle arbejder med individuelle opgaver med relevans for netop deres hverdag.

 

Undervisningen består af

  • Plenumundervisning i teknik og visuel semantik
  • Praktisk træning med individuelle opgaver som du selv er med til at identificere
  • Individuel hjælp og sparring på deres opgaver.

Det vil sige, at når kurset slutter, kan du tage et eller flere færdige produkter med hjem, lige til at bruge i det daglige arbejde.

Det forventes, at du forbereder dig mellem hver kursusgang, ligesom du skal afsætte nogle timer til at træne grundlæggende skitseringsteknik i hånden inden første kursusdag, hvis du deltager i 2-dages kurset.

I løbet af kurset arbejder du på papir, fordi det er den hurtigste måde at træne datavisualisering på, og fordi papir ikke begrænser måden, data repræsenteres på ligesom forskelligt software gør. Principperne og genrerne er dog de samme, uanset om du arbejder digitalt eller i hånden, og din træning vil derfor også være nyttig, uanset hvilke softwarepakker du ellers benytter på dit arbejde.

2 eller 3 dage?

Du kan selv regne ud at du lærer mindre og får mindre mulighed for at øve og få feedback med 2 dage frem for 3 dages kursus. Men let’s face it: Nogle gange er det ikke muligt at investere al den tid, som et nyt område kræver.

Læringsmålene og undervisningsformen er ens uanset om du deltager på et 2- eller 3-dages kursus. Din egen indsats i træningslokalet bestemmer, hvor langt du kommer.

Offentlige kurser forår 2024

3 dage

19.-20.+29. marts 2024 kl 8.30-15.30

Sted: København

Pris: kr 12.500 eks. moms

Ledige pladser: VENTELISTE

2 dage

6.+7. maj 2024 kl 8.30-15.30

Sted: Storkøbenhavn

Pris: kr 9.500 eks. moms

Ledige pladser: 3

Offentlige kurser efterår 2024

3 dage

3. -4. oktober 2024 kl 8.30-15.30.

13. november 204 kl 8.30-15.30

Sted: København

Pris: kr 12.500 eks. moms

Ledige pladser: VENTELISTE

Hvad kan jeg bruge visuel facilitering til?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder og jobroller som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation.

Vil du med?

Er du bare SÅ klar til at komme i gang?

Send en mail eller slå på tråden med din tilmelding eller dine spørgsmål. Det er helt i orden at have masser af spørgsmål om de individuelle opgaver, undervisningsformen eller anvendelsesmulighederne.

Bare fyr løs, Mie kan (næsten) altid svare.