KURSUS: DESIGN THINKING

På kurset i design thinking lærer du at beherske en brugercentreret designproces fra A-Z. Og du lærer at beskrive din idé og kommunikere den effektivt og professionelt.

Vi tager blandt andet udgangspunkt i designmodellen fra den verdenskendte Stanford D-School som hjælper dig til at forstå rækken af aktiviteter fra problemforståelse til den endelige løsningsforslag.

På den måde sikrer vi, at du forstår kompleksiteten af dit problemfelt inden du kaster dig ud i det, som på engelsk hedder ideation. For hvis du ikke forstår dit problemfelt, så er det dælme svært at udvikle nyttige designforslag endsige “sælge” ideen til andre.

Og apropos “sælge ideen til andre”, ja så handler en del af kurset specifikt om de psykologiske barierrer, der kan spænde ben for din ide, når du skal have andre med på at lave ændringer. Undervejs besøger vi en lang række teknikker som du med fordel kan anvende for at sikre, at dine omgivelser forstår potentialet af din idé.

Ellers er det jo lige meget. 

Evnen til at tænke kreativt og innovativt kan, som stort set enhver anden færdighed, læres og trænes. Alle kan altså træne sig til at blive bedre, ligesom at lære sprog eller bilkørsel.

Kreativitet er nemlig ikke noget ”man har”, men noget ”man gør”. Og de seneste års videnskabelige undersøgelser indenfor neurologi og psykologi viser klart, at kreativitet/innovation ikke er bare én færdighed, men et sæt af færdigheder, der kan læres, trænes og forfines.

Kreativitet kan udvikles på lige fod med logisk tænkning og store muskler.

På kurset i design thinking  – vi kalder det også Skab løsninger der rykker…med vilje får du mulighed for at lære, træne og anvende en lang række teorier, mindsets og konkrete øvelser og værktøjer, der alle direkte kan understøtte dine evner til at tænke og agere mere innovativt, kreativt og udviklende på din arbejdsplads.

Du arbejder med din egen case gennem hele kurset og får hjælp til at træne design thinking i praksis.

Kurset er udviklet til dig som oplever, at ét eller flere af følgende områder spiller en rolle i din professionelle hverdag:

 • At undersøge et område og formulere et nyttigt problemfelt
 • At få gode ideer indenfor stramme rammer
 • At få gode ideer indenfor vide rammer
 • At udvikle ideer så de bliver realiserbare (indenfor f.eks. små budgetter)
 • At udvikle organisationer og processer
 • At designe løsninger og produkter
 • At tilpasse planer så de passer til pludseligt ændrede vilkår
 • At håndtere opgaver, der er helt anderledes end de sædvanlige

Hvad får du med hjem, når du har deltaget aktivt?

 • Du har opdaget grænser for din egen og organisationens tænkning og nuværende løsninger, så du bedre kan komme ud over dem – med vilje.
 • Du kan generere idéer og tanker, der ikke nødvendigvis forfølger et fastlagt og specifikt mål (konvergent tænkning), men mere har karakter af, at ”lade tankerne gå på nysgerrig og fordomsfri opdagelsesrejse” (divergent tænkning). Vi træner at den divergente tænkning er bevidst, struktureret og derfor ikke-tilfældig.
 • Du kan strække rækkevidden af dine tanker, så dét der kommer ud af arbejdet, er betydeligt anderledes, end det du gør i forvejen. Mange får ideer som er dét vi allerede kender +/- 5-10%. På kurset arbejder vi med at kunne øge denne procent signifikant.
 • Du kan tage højde for en række klassiske fælder man let kan falde i, uanset om der er tale om design af noget fysisk eller mere immaterielt/konceptuelt.
 • Du kan omsætte de idéer til praktiske handlinger og resultater, der gør en forskel.
 • Du kan inddrage andre i dine designmæssige/kreative processer, for at få et endnu mere anvendeligt resultat.
 • Du kan formidle værdien af de forandringer som idéerne afstedkommer til resten af organisationen på en overbevisende og professionel måde.

Ofte forbinder vi begreberne innovation og kreativitet med de ”store” opgaver i en organisation. Transformation af en hel division, udvikling af nye produkter i Research & Development-afdelingen, identifikation en ny forretningsmodel etc.

Det er derfor nyttigt at bemærke, at de færdigheder du lærer på kurset kan være mindst lige så værdifulde i forhold til de mere hverdagsagtige opgaver i virksomheden; hvordan man udnytter tiden på projektmøderne bedre, hvordan man kan bytte lidt rundt på pladserne, så vi får mere fokus og arbejdsro eller små greb, der sikrer uformel videndeling osv.

Områder der – indrømmet – umiddelbart ser ”små” ud, men hvor den akkumulerede effekt for mange mennesker, hen over et helt år, giver nogle betydelige gevinster.

Vi har den holdning, at et kursus aldrig er interessant eller nyttigt i sig selv. Kurset er aldrig et mål, og er først investeringen værd, når det bidrager direkte til de kompetencer, arbejdsfunktioner og opgaver, som indgår i deltagernes professionelle hverdag.

Kurset tager derfor udgangspunkt i én eller flere konkrete opgaver som du kan medbringe, og arbejde på undervejs for at træne de lærte metoder og værktøjer.

Undervisningen veksler således mellem præsentation af koncepter, mindsets og konkrete værktøjer og træning af det netop lærte i forhold til dine opgaver/projekter. For at sikre læring og retning bliver du hele tiden støttet af kursets instruktører.

Som en yderligere service – inkluderet i kursets pris – har du også adgang til dialog/sparring med instruktørerne mellem de enkelte moduler, så der er konstant fremdrift i både din kompetenceudvikling og løsningen af opgaverne.

For at sikre dig et så stort udbytte som muligt, er det en klar anbefaling fra vores side, at du medbringer mindst én konkret opgave, der handler om at udvikle eller (re)designe noget i din organisation.

Det kan enten være noget fysisk (eksempelvis indretning af et lokale eller udvikling af et bestemt produkt) eller immaterielt (eksempelvis design af en ny forretningsproces eller gentænkning af hvordan kunderne skal serviceres).

Vi tager meget gerne en indledende samtale med dig, hvis du er I tvivl om, hvilke opgaver der er velegnede i forhold til kursets indhold, mål og arbejdsform.

Begge unervisere på kurset er helt utroligt rare og sjove… og lidt slavepiskeragtige. På den gode måde, altså: Vi ved nemlig, at du kun får noget ud af kurset ved at træne i praksis, og vi buger derfor meget krudt på at støtte op om dig og din designopgave.

Erik Løgstrup er partner i virksomheden Performex Human Resources. Han har i over 20 år leveret uddannelser og konsulentbistand til Danmarks største virksomheder, hvor deltagerne har lært at tænke nye og anderledes tanker indenfor områder som kommunikation, ledelse, problemløsning og organisationsudvikling. Erik kombinerer viden fra områder som erhvervspsykologi, neurologi og adfærdsøkonomi – og videregiver den i form af konkrete værktøjer, der hjælper kunderne til at tænke og agere forbi de gængse rammer.

Mie Nørgaard er Ph.D. i Human-Centered Design og har i mere end 15 år kombineret sin viden fra computer science, design og neurokreativitet for at hjælpe virksomheder blive skarpe på kreativitet og innovation. Mie træner sine egne kreative muskler ved blandt andet at levere hurtige visuelle fortolkninger og perspektiver på konferencer. I virksomheder og på universiteter underviser hun desuden i Design Thinking, bruger-centreret design og hurtige prototypingteknikker.

Åbent kursus 2021

Modul 1: 27.+28.05.2021 kl 8.30-15.30

Modul 2: 14.06.2021 kl 8.30-15.30

Modul 3: 31.08.2021 kl 8.30-15.30

Sted: Frederiksberg

Pris: Kr 15.500 eks moms

Ledige pladser: Lukket for optag

Hvad er design thinking i praksis?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad kan design thinking bruges til i praksis? Tja – alt, der handler om at designe gode løsninger og forstå perspektiverne af en problemstilling, faktisk.

Læs denne cases fra Novozymes, som et eksempel på, hvordan design thinking kan bruges til at skabe værdi for en virksomhed.

Vil du med?

Er du bare SÅ klar til at komme i gang?

Send en mail eller slå på tråden med din tilmelding eller dine spørgsmål. Det er helt i orden at have masser af spørgsmål om de individuelle opgaver, undervisningsformen eller anvendelsesmulighederne.

Bare fyr løs, Mie kan (næsten) altid svare.