CASE – BRUGERINDDRAGELSE

 

Som designer skal jeg ofte inddrage børn i designprocesser for at teste ideer og få nye perspektiver. På vores workshops betyder samarbejdet med Mie, at børnene får hjælp til at få ideer, og at vigtige indsigter fra børnenes undersøgelser og analyser bliver viderebragt på en måde, som giver inspiration til mit videre arbejde.

Aviaja Borup, CEO Child Experience Design og stifter af HopSpots

GIVSKUD ZOO

Innovation med børn som designpartnere

Givskud Zoo ønskede at gentænke sig selv som et oplevelsescenter for børn og voksne. Temaet var givet på forhånd: ”Vi vil være en Zoo, hvor besøget foregår på dyrenes præmisser” – men hvad betyder det i praksis? Kan man for eksempel komme på besøg i Dyrenes Land uden et gyldigt pas?

Børn inspirerer designere og arkitekter

I samarbejde med arkitekt Aviaja Borup fra Child Experience Design afholdt MIE NØRGAARD en workshop, hvor lokale børn spillede rollen som juniordesignere. Målet var at samle et materiale, der beskrev børnenes oplevelse af parkens potentiale, og hjælpe børnene med at  udvikle og perspektivere deres ideer.

Slutproduktet var et rigt inspirationsmateriale, som skulle hjælpe parkens medarbejdere og ledelse med at se nye muligheder i temaet.

Vidste du at nogen dyr spiser deres egen lort?  Det var fascinerende ny viden for mange børn på workshoppen i Givskud Zoo. Mie digtede videre på denne intersse, krydrede med viden om oplevesesdesign og forretning, og pludeslig var ideen om en særdeles Instagramvenlig kagebuffet til cafeen født. Udsnit af plakat fra workshoppen

Professionelle metoder og faglig perspektivering

Børnene fik en værktøjskasse med designmaterialer og opgaver, som skulle hjælpe dem med at analysere forskellige steder i parken. Hver gruppe blev desuden fulgt af en designer og en medarbejder fra Givskud Zoo, som støttede undersøgelses- og tænkearbejdet. Herefter fik børnene mulighed for at prototype og beskrive forskellige ideer i scenarier og fysiske modeller –helt ligesom rigtige arkitekter og designere.

Mie producerede i løbet af workshoppen en række plakater, som gav perspektiv og kontekst til børnenes løse ideer, samt en vinkling af, hvordan ideerne kunne bidrage til et sammenhængende oplevelsesdesign. Opgaven var at bygge videre på børnenes ideer og give hurtige bud på, hvordan en løs idé, måske i kombination med andre ideer, kunne se ud som en reel service. En hurtig designkritik i et lettilgængeligt visuelt format, kan man sige.

Plakaterne dannede sammen med børnenes produktioner selve dokumentationen for workshoppen, og blev brugt til at kommunikere potentialer og ideer videre til Givskud Zoos ledelse og projektansvarlige.

Hvor bruger vi visuel facilitering?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation. 

Kontakt MIE NØRGAARD

Drop snakkemøderne – kom hurtig og effektivt i gang!

Kontakt MIE NØRGAARD og få hjælp til din visuelle procesfacilitering.

Vi laver procesfacilitering for både danske og internationale virksomheder – ofte indenfor områder som byggeri, strategi & innovation og international forskning.