CASE – VISUEL FORMIDLING

 

Oversigten hjælper vores medarbejdere med at forstå, hvad ledelsens store ambitioner for Lindpro betyder for deres egen rolle i virksomheden.

Alette Amondson, Marketingkoordinator, Lindpro

LINDPRO

VISUALISERING FORKLARER MÅL OG STRATEGI FOR MEDARBEJDERNE

I bygge- og anlægsbranchen har man traditionelt forstået service som ”kommer der strøm ud af kontakten, så har vi lavet vores arbejde godt”.

De dage er for længst ovre, og hos Lindpro oplever man, at kunderne har et langt mere nuanceret behov end, at der kommer strøm ud af kontakten.

Arbejdet med at vende en traditionel kundeservice til en kundecentreret service, lyder let, men er det langtfra.

Ikke nok med at Lindpro skal blive knivskarp på, hvilke tekniske løsninger deres kunder har behov for – og det er ikke altid det samme som den løsning kunderne selv efterspørger – Lindpros egne tekniske medarbejderne skal også revidere deres faglige selvforståelse.

 

 For i dag er det ikke nok for en teknisk medarbejder kun at kunne levere ”strøm i kontakten”. Medarbejdernes omstilling fra at forstå sig selv som teknisk personale til servicepersonale kommer – ligesom alt andet kulturarbejde – til at tage tid.

For at starte omstillingen har Lindpro formuleret fire ambitioner, som alle medarbejdere skal kunne se sig selv som en del af. MIE NØRGAARD har visualiseret de fire ambitioner i en overskuelig fortælling, som forklarer, hvordan de direkte relaterer sig til Lindpros mål: Vi rører danskerne med tekniske mesterværker.

Visualiseringen bruges blandt andet til at konkretisere Lindpros strategi overfor nye og nuværende medarbejdere.

Hvor bruger vi visuel facilitering?

Du er nysgerrig. Selvfølgelig er du det.

Hvad er det for virksomheder som får hjælp af en visuel facilitator. Og til hvad helt præcist? 

Læs vores cases og få ideer til hvordan du kan bruge visuel facilitering til at styrke din tænkning og kommunikation. 

Kontakt MIE NØRGAARD

Hvad siger du til en strategiplan som medarbejderne faktisk læser? Eller et serviceforløb som er til at forstå?

Kontakt MIE NØRGAARD og få hjælp til en overskuelig visualisering af dine komplekse emner.